Inkaso-Service

Konsorcjum Obsługi Wierzytelności

Prowadzimy biuro detektywistyczne w Zawierciu w oparciu o obowiązującą Ustawę o Usługach Detektywistycznych, a także na podstawie licencji nr 0005619. Posiadamy wpis do Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność regulowaną w zakresie usług detektywistycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prowadząc usługi detektywistyczne przywiązujemy szczególną uwagę na ciągły rozwój i podnoszenie standardu naszej pracy. Podjęliśmy współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin i specjalności, z renomowanymi kancelariami adwokackimi, funkcjonariuszami CBŚ, ekspertami ds. informatyki śledczej czy kryminologii. Prezes Zarządu: Pan Łukasz Kopaczewski – Licencja detektywa Nr 0005619

Korzyści płynące dla klienta

Profesjonalna i rzetelna ocena ryzyka handlowego

Weryfikacja wiarygodności gospodarczej potencjalnego kontrahenta co wiąże się z ochroną przed podpisaniem nieuczciwego i niewypłacalnego kontraktu

Pełny i dyskretny audyt przyszłego partnera handlowego

Dlaczego my

Nasza wizja

Świadczyć swoim klientom kompleksowe rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym.

Nasza misja

Dostarczać usługi na najwyższym poziomie oraz w jak najkrótszym czasie.

Nasza historia

Włąśnie ją tworzymy, powiększając grono zadowolonych klientów.

Informacja podstawą sukcesu