Zaginięcia

Ustalenia detektywistyczne:

  • poszukiwanie osób zaginionych
  • poszukiwanie osób ukrywających się
  • ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania
  • ustalenie miejsca przebywania
  • ustalenie miejsca pracy
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z wybraną osobą
  • poszukiwanie krewnych, znajomych, spadkobierców, dłużników
  • poszukiwanie mienia (samochodu, sprzętu budowlanego itp.)

Informacja podstawą sukcesu