Wywiad gospodarczy

Zakres działań naszej firmy obejmują m.in.:

 • ustalanie wiarygodności handlowej kontrahenta
 • weryfikację lojalności pracowników
 • ustalenie składników majątkowych dłużnika
 • ustalenie bieżącej sytuacji finansowej, prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • ustalenie aktualnej siedziby nierzetelnego kontrahenta
 • sprawdzenie wiarygodności kredytowej przedsiębiorców i konsumentów
 • zbieranie informacji ekonomicznych dot. przeszłości osób fizycznych oraz prawnych tj. spółek akcyjnych i z o.o., stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych
 • zdobywanie informacji gospodarczych, które mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym
 • bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiącej tajemnicę handlową.

Chciałbyś sprawdzić kontrahenta?

Masz możliwość jego sprawdzenia w źródłach informacji gospodarczej m.in:

 • BIG – Biura Informacji Gospodarczej
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej
 • RDN – Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
 • KRD – Krajowy Rejestr Długów
 • REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej

Do raportu możemy dołączyć także, analizę finansową danej firmy, zadłużenia, giełdy wierzytelności.

Sprawdzamy ruchomości, nieruchomości, a także nieruchomości zbyte do 5 lat wstecz.
Ponadto, oferujemy  windykację dłużnika przez profesjonalnych windykatorów, którzy wypracowali przez lata metody  które o wiele intensywniej mobilizują dłużnika do spłaty zadłużenia.

Informacja podstawą sukcesu